Segons l’OMS, el 80% de les malalties actuals estan relacionades amb la mala alimentació. Aquest fet converteix la DIETÈTICA en un pilar bàsic de la nostra salut. S’ha de saber què cal menjar i com cal cuinar. Trobar l’equilibri a través de l’alimentació és una de les nostres metes.

Curs de dietètica oriental

90 hores presencials 

Horari:
Divendres, de 15:00 a 17:45 h.

· Conjugar la ciència moderna amb la naturopatia oriental i occidental.
· Conèixer la naturalesa dels aliments i els seus nutrients.
· Conèixer els aliments més saludables i conèixer el tipus de dieta que convé més en cada moment de la vida.
· Dissenyar dietes adequades a l’època i estat de cada persona.

• Professionals de la salut.
• Professionals de l’hostaleria .
• Particulars que se sentin atrets per la cuina natural, senzilla i saborosa.
• Alumnes que cursen el cicle formatiu de grau superior de Dietètica a l’IFPS Roger de Llúria o a altres centres docents.

TARIFA
Matrícula 300€
3 quotes (nov-gener-abril) 200€
Preu total del curs 900€

DESCOMPTE si es cursa conjuntament  amb  CUINA TERAPÈUTICA (consulta preus a Secretaria)

Introducciói objectius de l’assignatura:

1. Què hem de menjar ?.
2. Els nutrients : necessitats i proporcions
3. Els contaminants . Els transgènics . Els estimulants.
4. Els aliments ecològics.
5. Les proteïnes.
6. Els hidrats de carboni.
7. Els lípids. El colesterol.
8. Els enzims. Les vitamines. Els radicals lliures.
9. Els minerals. Els oligoelements. Les algues.
10. Els lactis. Alternatives.
11. Alimentacióen l’anèmia ferropènica i en l’osteoporosi.
12. La digestiói l’absorcióde nutrients.
13. El metabolisme i les seves alteracions.
14. Els dejunis.

Dietètica Oriental
15: L’equilibri yin –yang

  • El buit i la plenitud. El fred i la calor.

  • L’elecciódels aliments segons la constitució, la condició, l’edat, el sexe, l’activitat física i  el clima.

16: La naturalesa dels aliments:

  • Aliments freds, frescos, neutres, temperats i calents.

  • Aliments expansius i aliments contractius.

  • Aliments depuratius i aliments enfortidors.

17. Introduccióa la teoria dels 5 elements de la medicina oriental.
18. L’alimentació segons les estacions.
19. L’alimentació en les diferents etapes de la vida segons la teoria dels 5 elements.
20. Planificació de dietes equilibrades segons la medicina oriental.
21. Introduccióa la interpretacióde signes per planificar dietes : rostre, llengua, set, orina, femta, suor, sensacions tèrmiques, pols, pes …
22. Dietes personalitzades : per a persones dèbils amb símptomes de fred i dèbils  amb símptomes de calor, per a persones pletòriques amb símptomes de fred i pletòriques amb símptomes de calor.
23. Alimentacióen les alteracions digestives : per debilitat i per excés.
24. Elaboracióde dietes en el sobrepès : per debilitat i per excés .