ciclo-aula

L’Institut de Formació Professional Roger de Llúria ofereix uns estudis que compleixen el que estableix la normativa vigent per a impartir el Cicle Formatiu de grau superior de Laboratori clínic i biomèdic (formació vàlida per a l’exercici professional a la UnióEuropea).

Descarrégat el Full d’Informació:

 

 

 

dossierIcono

Tècnic Superior en Laboratori clínic i biomèdic

Durada: 2 cursos acadèmics
Horari:

a. Torn de matí: de 8 a 14:20 hores

b. Torn de tarda: de 15 a 20:20 hores

Horaris

1º_laboratori_matins   1º_laboratori_tardes

2º_laboratori_matins   2º_laboratori_tardes

• Organitzar i gestionar, al seu nivell, l’àrea de treball assignada a la unitat / gabinet.
• Recollir, registrar, classificar i distribuir mostres biològiques humanes.
• Realitzar estudis de bioquímica clínica processant i analitzant mostres biològiques humanes.
• Realitzar estudis microbiològics processant i analitzant mostres d’origen humà.
• Realitzar estudis hematològics i genètics processant i analitzant mostres de medul·la òssia i sang humanes i obtenir hemoderivats.

1. Alumnes amb el títol de Batxillerat, COU, FP2, Tècnic Superior o equivalent

2. Persones que hagin superat la prova d’accés

Curs 2017-2018 TARIFA
Preinscripció (1/03/17 a 9/06/2017) 200€
Matrícula (13 a 30 de Jun) 400€
Preu total per curs 3790€

 

Opcions de pagament
Una única quota abans de 15/07 (7% dto.) 2966,70€
Dues quotas (Julio i Desembre) 1547,15€
10 quotas (Setembre a Jun) 319€

1er CURS: 1000h

Organització i gestióde l’àrea de treball assignada a la unitat / gabinet de
laboratori de diagnòstic clínic
60h
Obtenció, preparaciói conservació de mostres biològiques humanes
188h
Fonaments i tècniques d’anàlisis microbiològiques:
          -Microbiologia
224h
          -Immunologia
96h
Fonaments i tècniques d’anàlisis hematològiques i citològiques
296h
Formacióen centres de treball
200h
Primers auxilis
30h

2n CURS: 1000h

Fonaments i tècniques d’anàlisis bioquímiques:
          -Tècniques instrumentales
210h
          -Bioquímica clínica
210h
Anatomofisiologia i patologia bàsica:
          -Anatomofisiologia
63h
          -Patologia bàsica
63h
Formació i orientació laboral
60h
Formació en centres de treball
240h
Síntesi
60h